Recruiter
Oljedirektoratet

Oljedirektoratet

Oljedirektoratet (OD) arbeider for at Norges olje- og gassressurser blir utnyttet til beste for samfunnet og for at det skal skje miljømessig forsvarlig. Vi har et unikt datagrunnlag og god innsikt i aktivitetene på norsk sokkel. En av utfordringene er å finne mer olje og gass og samtidig øke utvinningen fra felt som er i drift.

OD er også en sentral deltaker i programmet Olje for utvikling (OFU). OD har 213 medarbeidere. Etaten har hovedkontor i nye og moderne lokaler i Stavanger, og et kontor i Harstad.

Det er store og spennende oppgaver på norsk kontinentalsokkel i mange tiår framover.

Se mer på www.npd.no

Email me jobs from this recruiter
Get job alerts