Deck Foreman

Vi er på utkikk etter formann som har erfaring med "spoling av kabel på trommel" - Umbilical Transpooling operation. Dette er et midlertidig oppdrag for en av våre kunder - Arbeidet foregår på Yard i perioden 15.06 til 29.06. Opphold på Yard i hele perioden

 

Job description

• Lederegenskaper
• Mulighet til å fremme sikkerhet - sikker arbeidspraksis og miljø
• Forståelse av riktig bruk av Permit to work system.
• Kunnskap om internasjonale prosedyrer på rigg og løfteoperasjoner.
• Kunnskap om ulike typer løftemetoder (tandemløft, tårnkranløft osv.).
• Kunnskap om ulike typer riggeringsutstyr (slynger, tau, bøyler, etc.) og løfteutstyr (kraner, tirfors, kjettingblokker, brokraner, etc.).
• Kunnskap om fortøyning og forankring og ankeroperasjoner.
• Kunnskap om rigging operasjoner og kran operasjon konvensjonelle signaler.
• Kunnskap om prosedyrer for personell-løfting

More info

 

Hvis du er interessert i dette oppdraget, vennligst send søknaden din via søkeknappen. For mer informasjon, vennligst kontakt Frode Myhre (+47 46 80 11 11), Sr. Account Manager i Stavanger (Norge) med referanse nummer RB-073933